JIYOUNG – Chapter 05.5

Title: JIYOUNG
Author: Fanneey and Fadhilah
Genre: Thriller, Psychological, Romance
Rating: NC+17
Length: Series
Pairing(s): Doojoon/Sooyoung, Suga/Jiyoung, Suga/Suzy.
Cast(s): Choi Sooyoung [SNSD], Yoon Doojoon [BEAST], Bae Suzy [Miss A], Kang Jiyoung, Min Yoonki [BTS], Park Jimin [BTS], Kim Taehyung [BTS].
Summary: Choi Sooyoung mengakhiri masa mengajarnya dengan menyelidiki fakta kematian para siswi yang mengerikan.

Jiyoung-poster

Continue reading